Alberga pensionärsklubb

Alberga pensionärsklubb har möten på Leva och Bo, servicecentral i Alberga
Säterigatan 3 varannan vecka

Alberga pensionärsklubb är en av Esbo svenska pensionärsförenings klubbar. Vi är inte så många, men vi trivs tillsammans.  Vi kan också delta i huvudföreningens aktiviteter, t.ex. boccia, seniordans, pensionärskör, frågesport, teaterbesök mm.
 

OBS! Program kan ändras PGA korona krisen! 

Alberga klubbens program våren 2020

07.01    Pratmöte, något om den gångna helgenoch kommande möte

21.01    Aba Haeggström, Kulturlandskap på Åland

04.02    Årsmöte + överraskningsprogram

15.02    Fallåker, Robin Hood

18.02    Seija Strand, Möbelrenovering

03.03     Andreas Höglund, SPF, appar, telefoner mm

17.03    SPF Inger Holmberg, ESP Gustav Båsk 

31.03    FSS Ann-Cristin Tylli, hjälpmedel i hemmet

14.04    Arja Salmi

28.04   Klingenberg-Perälä & Ljunglin, Intressebevakning

12.05   Våravslutning,Tallinn, Gallen Kallela, Villa Pentry????

Rätt till ändringar förbehålles                    

 

ESP Esbo svenska pensionärer rf, våren 2020

Vardagsrummet, första och tredje onsdagen i månaden kl. 14.00 - 15.30 i Hagalund servicecentral,. Västanvindsvägen 1 a 3 vån.

ESP Våren 2020

IT verkstäder

Folkhälsan huset i Vindängen kl.13.30 -15.00. Måndagar 13.1 / 3.2 / 2.3 / 6.4 / och 4.5 .

Esbo centrums servicecentral Kamrersvägen 3, våning III.kl. 13.00 -14.30.

Fredagar 17.1 / 14.2 / 13.3 / 24.4

 

ESP Program i Esbo centrum Esbo centrums servicecentral. Kamrersvägen 3, våning III.

Onsdagar kl.14-16.

22.1 Esbos uppkomst och historia. Ulf Johansson.

19.2 Familjejuridik VHH Gita Klingenberg-Perälä

Testamenten. Hur går det med bankkontot vid dödsfall.

Intressebevaknings fullmakt. Därtill om aktiebreven till bostäder.

18.3 Mobiltelefoner och populära appar.

SPF  IT-specialister Andreas Höglund och Robert Riska

Tisdag 21.4 Kyrkobyn och ESP gemensamt

Minne och hörsel . Ett anförande med temat "Minne och hörsel". Dessa frågor brukar väcka intresse och diskussion. Anita Valjakka, audionom, geronom, sjukskötare Specialist inom företagshälsovård och hörselskydd Paste

 

ESP Program i Hagalund servicecentral. Västanvindvägen 1, III vån. 

Onsdagar kl.14-16

15.1 Presentation av Svenska pensionärsförbundet.

Verksamhetsledare Berit Dahlin och även SPF styrelsemedlem Filip Hamro-Drotz

29.1 80 år efter vinterkriget. Minnen från kriget. Bengt Juselius, 

5.2 Närstående vård i praktiken. Nestor presenterar läget i Esbo. Verksamhetsledare Kristiina Mustakallio från Esbo och Grankulla Närståendevårdare och vänner rf.

19.2 Mobiltelefoner och populära appar.

SPF IT-specialister Andreas Höglund och Robert Riska

4.3 Utvecklingsdag av ESP:s klubbar och allmänna verksamhet

18.3 Är glömska en sjukdom)  Med. Lic. Anna von Nandelstadh 

Vad kan man göra för att förbättra minnet

1.4 Motion inför våren och sommaren. Kitty Seppälä

Därtill lite om stretchning.

15.4 Hälsa, mediciner och alkohol. Specialsjukskötare Birgitta Köhler Kran rf.

29.4 Räksallad, sång, mjöd.

Övriga gemensamma 

Boccia,  torsdagar kl. 9.45, i Dalsvik bollhall. Vårens boccia-spel inleds med träning to 9 januari 2020. Första seriespeldagen är to 16.1.2020 kl.9.45.

Klubbarnas lagledare skall meddela laguppställningar med ordinarie och reservspelare. 

Pensionärskören Furorna  övar tisdagar kl. 14.00-16.30 i Olars kyrka, www.furorna.fi

Vårterminen inleds 7.1.2020. Nya sångare är välkomna. Kontakta benita.barlund(at)kolumus.fi

Seniordans,  onsdagar  kl.12.00 i Hagalund servicecentral

Bokcirkeln, första tisdagen i månaden  kl.14.00 i Hagalund servicecentral

 

Rätt till ändringar förbehålles